Κωδικός : BOOK1

Εκδόσεις BOOK1 | Kombologadiko

Περιγραφή : Bead by Bead. Αγγλική έκδοση. Εvα μοναδικό βιβλίο στο είδος του, στην κατηγορία των λευκωμάτων, με εμπεριστατωμένα ιστορικά στοιχεία για την διαδρομή τoυ κομπολογιου απο το 700 πΧ. Ένα ταξίδι της ψυχής στον ήχο και το χρώμα της γης. (20,5cm x 22,5cm)
Τιμή : €23
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : BOOK2

Εκδόσεις BOOK2 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κομπέω-Κομπώ. Ελληνική έκδοση (μαλακό εξώφυλλο). Εvα μοναδικό βιβλίο στο είδος του, στην κατηγορία των λευκωμάτων, με εμπεριστατωμένα ιστορικά στοιχεία για την διαδρομή τoυ κομπολογιου απο το 700 πΧ. Ένα ταξίδι της ψυχής στον ήχο και το χρώμα της γης. (23,7cm x 25,8cm)
Τιμή : €32
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : BOOK3

Εκδόσεις BOOK3 | Kombologadiko

Περιγραφή : Κομπέω-Κομπώ. Ελληνική έκδοση (σκληρό εξώφυλλο). Εvα μοναδικό βιβλίο στο είδος του, στην κατηγορία των λευκωμάτων, με εμπεριστατωμένα ιστορικά στοιχεία για την διαδρομή τoυ κομπολογιου απο το 700 πΧ. Ένα ταξίδι της ψυχής στον ήχο και το χρώμα της γης. (24,5cm x 27,0cm)
Τιμή : €42
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι
Επιστροφή στις κατηγορίες