• Κατάλογος  /  Ορυκτό Κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής


Κωδικός : KLA1 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής (17 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 12-17 mm
Συνολικό μήκος : 31 cm
Τιμή : €500
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KLA2 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής με ασημένια φούντα (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 7,5x10 mm
Συνολικό μήκος : 32,5 cm
Τιμή : €270
Status :Μη διαθέσιμο

Κωδικός : KLA3 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 15-17 mm
Συνολικό μήκος : 39 cm
Τιμή : €920
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KLA4 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής (23 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 8,5-x4 mm
Συνολικό μήκος : 34 cm
Τιμή : €520
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KLA5 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής με ασημένιο τελείωμα (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 8,86x1!,40 mm
Συνολικό μήκος : 36 cm
Τιμή : €430
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KLA6 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής - 25 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 10-12 mm
Συνολικό μήκος : 32 cm
Τιμή : €570
Status :Μη διαθέσιμο

Κωδικός : KLA7 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής (25 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10,2-13 mm
Συνολικό μήκος : 32 cm
Τιμή : €570
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KLA8 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10x18 mm
Συνολικό μήκος : 35,5 cm
Τιμή : €850
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KLA9 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 13-14 mm
Συνολικό μήκος : 37 cm
Τιμή : €570
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KLA10 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11 mm
Συνολικό μήκος : 33 cm
Τιμή : €550
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KLA11 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής (23 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 13,6x16,57 mm
Τιμή : €1090
Status :Μη διαθέσιμο

Κωδικός : KLA12 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής με ασημένιο τελείωμα (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10x12 mm
Συνολικό μήκος : 36 cm
Τιμή : €640
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι
Επιστροφή στις κατηγορίες