Τα εργαστήρια τα οποία επεξεργάζονται το κεχριμπάρι και δημιουργούν τις χάντρες, συγκεντρώνουν τα αναξιοποίητα ρινίσματα κεχριμπαριού (υπολείμματα επεξεργασίας), καθώς επίσης και ποσότητες κεχριμπαριού που δεν υφίστανται επεξεργασία. Στη συνέχεια, πρεσάρουν τα παραπάνω υλικά μέσα σε καλούπια σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και έτσι δημιουργούν το πρεσαριστό κεχριμπάρι. Επίσης, το πρεσαριστό κεχριμπάρι το συναντάμε σε διάφορες αποχρώσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μίξη διαφόρων υλικών, καθώς επίσης και από τις διαφορετικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.

Το πρεσαριστό κεχριμπάρι είναι περισσότερο ανθεκτικό και πιο σκληρό στη χρήση και έχει τις φυσικές ιδιότητες του κεχριμπαριού.
Το συναντάμε συνήθως σε χρώμα μελί, ανοικτό και σκούρο καφέ.


Κωδικός : KRE2 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό, ασημένια φούντα (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9,5x12,7 mm
Συνολικό μήκος : 30 cm
Τιμή : €150
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE3 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9,4-13 mm
Συνολικό μήκος : 28 cm
Τιμή : €110
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE4 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9,80x14,80 mm
Συνολικό μήκος : 32 cm
Τιμή : €160
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE5 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9x12 mm
Συνολικό μήκος : 27 cm
Τιμή : €100
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE6 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (19 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9,2x15,2 mm
Συνολικό μήκος : 29 cm
Τιμή : €150
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE7 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 12,27x14,8 mm
Συνολικό μήκος : 31 cm
Τιμή : €260
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE9 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10,6-12,6 mm
Συνολικό μήκος : 28 cm
Τιμή : €170
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE10 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11,7x15,7 mm
Συνολικό μήκος : 34 cm
Τιμή : €260
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE11 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9,3x12,7 mm
Συνολικό μήκος : 37 cm
Τιμή : €200
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE12 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9x17,8 mm
Συνολικό μήκος : 35 cm
Τιμή : €170
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE13 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό με ασημένιο τελείωμα (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9,9x14,6 mm
Συνολικό μήκος : 33 cm
Τιμή : €210
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE14 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (19 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10x15 mm
Συνολικό μήκος : 32 cm
Τιμή : €200
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE15 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10,33x11,8 mm
Συνολικό μήκος : 26 cm
Τιμή : €150
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE16 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό με ασημένιο τελείωμα (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 8x12,5 mm
Συνολικό μήκος : 30 cm
Τιμή : €140
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE17 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό με ασημένια φούντα (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 12,4x15,3 mm
Συνολικό μήκος : 35,5 cm
Τιμή : €310
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE18 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9x13 mm
Συνολικό μήκος : 36 cm
Τιμή : €150
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE20 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό με ασημένια φούντα (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10x12 mm
Συνολικό μήκος : 31 cm
Τιμή : €170
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικός : KRE21 

Περιγραφή : Κεχριμπάρι πρεσαριστό (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 14x18 mm
Συνολικό μήκος : 37,5 cm
Τιμή : €350
Status :Διατίθεται

Προσθήκη στο καλάθι
Επιστροφή στις κατηγορίες