Κωδικός : SUD1 

Περιγραφή : Sudurus (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10x7 mm
Τιμή : €130
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD2 

Περιγραφή : Sudurus - 29 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 7,80x9,70 mm
Τιμή : €130
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD3 

Περιγραφή : Sudurus - 29 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 7,6x8,8 mm
Τιμή : €130
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD4 

Περιγραφή : Sudurus (23 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11,5x12,0 mm
Τιμή : €260
Status :Μη διαθέσιμο

Κωδικός : SUD5 

Περιγραφή : Sudurus (19 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11x15 mm
Τιμή : €230
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD6 

Περιγραφή : Sudurus (25 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9x10 mm
Τιμή : €150
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD7 

Περιγραφή : Sudurus (25 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11x11 mm
Τιμή : €200
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD8 

Περιγραφή : Sudurus - 31 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 9,38x10,50 mm
Τιμή : €190
Status :Μη διαθέσιμο

Κωδικός : SUD9 

Περιγραφή : Sudurus - 27 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 10x10 mm
Τιμή : €220
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD10 

Περιγραφή : Sudurus (25 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 12-12 mm
Τιμή : €220
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD11 

Περιγραφή : Sudurus - 25 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 12x9 mm
Τιμή : €260
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD12 

Περιγραφή : Sudurus (25 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 13-12 mm
Τιμή : €310
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD13 

Περιγραφή : Sudurus
Διάμετρος χάντρας : 9-10 mm
Τιμή : €200
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD14 

Περιγραφή : Sudurus - 21 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 17x15 mm
Τιμή : €570
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD16 

Περιγραφή : Sudurus (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11x12 mm
Τιμή : €360
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD17 

Περιγραφή : Sudurus (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 8-14 mm
Τιμή : €150
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD18 

Περιγραφή : Sudurus (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 12x13 mm
Τιμή : €450
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD19 

Περιγραφή : Sudurus - 33 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 13x11 mm
Τιμή : €400
Status :Διατίθεται

Κωδικός : SUD21 

Περιγραφή : Sudurus 33 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 12-13 mm
Τιμή : €480
Status :Μη διαθέσιμο