• Ορυκτό Κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής

  • Προϊόντα στη κατηγορία

Κωδικός : KLA1 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής (23 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11-15 mm
Τιμή : €630
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KLA2 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής διάφανο (33 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 7x9 mm
Τιμή : €280
Status :Μη διαθέσιμο

Κωδικός : KLA3 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 15-17 mm
Τιμή : €920
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KLA5 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11-13 mm
Τιμή : €530
Status :Μη διαθέσιμο

Κωδικός : KLA6 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής - 25 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 10-12 mm
Τιμή : €570
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KLA7 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 13-18 mm
Τιμή : €730
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KLA8 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 13-17 mm
Τιμή : €750
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KLA9 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 13-14 mm
Τιμή : €570
Status :Διατίθεται

Κωδικός : KLA10 

Περιγραφή : Ορυκτό κεχριμπάρι Λατινικής Αμερικής (21 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 12-14 mm
Τιμή : €520
Status :Μη διαθέσιμο