Τα υλικά κατασκευής των μπεγλεριών είναι ίδια με αυτά των κομπολογιών. Πληροφορίες σχετικά με την ανθεκτικότητα και τις ιδιότητες των υλικών θα βρείτε στις αντίστοιχες κατηγορίες των κομπολογιών π.χ. Κεχριμπάρι, Sudurus, Faturan, Ημιπολίτιμοι λίθοι κλπ.


Κωδικός : MPGCAR1 

Περιγραφή : Μπεγλέρι γούρι 2018 από αρωματικό καρπό - άρωμα γιασεμί. Καφέ χρώμα, 6 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 13 mm
Τιμή : €17
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGTRI1 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από τεχνιτή ρητίνη 8 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 10.5x10.5 mm
Τιμή : €5
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGTRI2 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από τεχνιτή ρητίνη 8 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 10.5x10.5 mm
Τιμή : €5
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGTRI3 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από τεχνιτή ρητίνη 8 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 10.5x10.5 mm
Τιμή : €5
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGTRI4 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από τεχνιτή ρητίνη 6 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 17-16 mm
Τιμή : €7
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGTRI5 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από τεχνιτή ρητίνη 6 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 17-16 mm
Τιμή : €7
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGTRI6 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από τεχνιτή ρητίνη 6 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 17-16 mm
Τιμή : €7
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGTRI7 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από τεχνιτή ρητίνη (μαύρο-κόκκινο) 6 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 17-16 mm
Τιμή : €7
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGTRI8 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από τεχνιτή ρητίνη 6 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 17-16 mm
Τιμή : €7
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGTRI9 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από τεχνιτή ρητίνη 6 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 17-16 mm
Τιμή : €7
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGTRI10 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από τεχνιτή ρητίνη 6 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 17-16 mm
Τιμή : €7
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGTRI11 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από τεχνιτή ρητίνη 6 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 17-16 mm
Τιμή : €7
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGTRI12 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από τεχνιτή ρητίνη 6 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 17-16 mm
Τιμή : €7
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGTRI13 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από λευκή τεχνιτή ρητίνη - 6 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 16 mm
Τιμή : €7
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGTRI14 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από τεχνιτή ρητίνη 6 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 17-16 mm
Τιμή : €7
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGTRI15 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από τεχνιτή ρητίνη μπλε - 6 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 16 mm
Τιμή : €7
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGKSL1 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από κόκαλο καμήλας σκαλιστό (6 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 14 mm
Τιμή : €17
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGKSL2 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από κόκαλο καμήλας σκαλιστό (6 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 14 mm
Τιμή : €17
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGKSL3 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από κόκαλο καμήλας σκαλιστό (6 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 14 mm
Τιμή : €17
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGKSL4 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από κόκαλο καμήλας σκαλιστό (6 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 14 mm
Τιμή : €17
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGKOL3 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από κόκαλο καμήλας (6 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 14x11 mm
Τιμή : €17
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGΜΗΚ3 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από μηλοκόραλο (6 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 14 mm
Τιμή : €18
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGKER1 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από κόκκινο κέρατο σκαλιστό (6 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 14 mm
Τιμή : €17
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGKEB2 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από μαύρο κέρατο σκαλιστό (6 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 14 mm
Τιμή : €17
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGKEK1 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από καφέ κέρατο - 6 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 14 mm
Τιμή : €17
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGKEK2 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από καφέ κέρατο σκαλιστό (6 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 14 mm
Τιμή : €17
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGKER2 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από κόκκινο κέρατο - 6 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 14 mm
Τιμή : €17
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGKEB1 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από μαύρο κέρατο, 6 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 11x15 mm
Τιμή : €17
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MAY4 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από ημιπολίτιμο λίθο (Ακανόνιστο σχήμα - Ounakita)
Διάμετρος χάντρας : 14 mm
Τιμή : €17
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGAME10 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από ημιπολίτιμο λίθο (Αμέθυστος), 6 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 14 mm
Τιμή : €17
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGBNA1 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από ημιπολίτιμο λίθο (Banded agate - Αχάτης), 6 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 12x16 mm
Τιμή : €17
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGCLA12 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από ημιπολίτιμο λίθο (Crazy lace agate), 6 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 14 mm
Τιμή : €17
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGMAG13 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από ημιπολίτιμο λίθο (Moss agate), 6 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 14 mm
Τιμή : €17
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGMOO8 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από ημιπολίτιμο λίθο (Mookiate), 6 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 14 mm
Τιμή : €17
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGMTT2 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από ημιπολίτιμο λίθο (Μάτι της τίγρης), 6 χάντρες ακανόνιστες
Διάμετρος χάντρας : 12x14 mm
Τιμή : €17
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGMTT3 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από ημιπολίτιμο λίθο (Μάτι της τίγρης κίτρινο), 6 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 14 mm
Τιμή : €17
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGONY1 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από ημιπολίτιμο λίθο (Όνυχας), 6 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 12x16 mm
Τιμή : €17
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGOYN1 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από ημιπολίτιμο λίθο (Ounakita), 6 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 14 mm
Τιμή : €17
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGSOA9 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από ημιπολίτιμο λίθο (Σοδαλίτης Αφρικανικός), 6 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 14 mm
Τιμή : €17
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGXAL4 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από ημιπολίτιμο λίθο (Χαολίτης Lapis), 6 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 14 mm
Τιμή : €17
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGXAT2 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από ημιπολίτιμο λίθο (Χαολίτης τιρκουάζ), 6 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 14 mm
Τιμή : €17
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGXRK11 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από ημιπολίτιμο λίθο (Χρυσόλιθος καφέ), 6 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 14 mm
Τιμή : €17
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGXRM7 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από ημιπολίτιμο λίθο (Χρυσόλιθος μπλέ), 6 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 14 mm
Τιμή : €17
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGAXK5 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από ημιπολίτιμο λίθο (Αχάτης κόκκινος), 6 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 14 mm
Τιμή : €17
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MIS5 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από ημιπολίτιμο λίθο (Ακανόνιστο σχήμα - Ίασπης)
Διάμετρος χάντρας : 14 mm
Τιμή : €17
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPAIM6 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από ημιπολίτιμο λίθο (Αιματίτης)
Διάμετρος χάντρας : 14 mm
Τιμή : €17
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGKRE2 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από πρεσαριστό κεχριμπάρι με επάργυρα τελειώματα (6 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 17-17 mm
Τιμή : €120
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGFEG1 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από ημιπολίτιμο λίθο (Φεγγαρόπετρα) - 6 χάντρες
Διάμετρος χάντρας : 12x15 mm
Τιμή : €17
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGKRE3 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από πρεσαριστό κεχριμπάρι με ασήμι στο τελείωμα (6 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11x16 mm
Τιμή : €80
Status :Μη διαθέσιμο

Κωδικός : MPGKRE1 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από πρεσαριστό κεχριμπάρι κονιάκ με ασημένια τελειώματα (6 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 12x15 mm
Τιμή : €110
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGKOB1 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από κεχριμπάρι ορυκτό με τελειώματα από ασήμι 925 (8 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10x13 mm
Τιμή : €150
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGKOB2 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από κεχριμπάρι ορυκτό Βαλτικής (6 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 14x18 mm
Τιμή : €260
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGKOB3 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από κεχριμπάρι ορυκτό με τελειώματα από ασήμι 925 (6 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 11x16 mm
Τιμή : €160
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGKOB4 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από κεχριμπάρι ορυκτό Βαλτικής με τελειώματα από ασήμι (6 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10x14 mm
Τιμή : €190
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGKOB5 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από κεχριμπάρι ορυκτό Βαλτικής (6 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 14x17 mm
Τιμή : €350
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGKSO1 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από κεχριμπάρι ορυκτό Σομαλίας (6 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 13x17 mm
Τιμή : €230
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGKBB1 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από κεχριμπάρι ορυκτό Βαλτικής (Βασιλικό) (6 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10x21 mm
Τιμή : €170
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGKBF1 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από κεχριμπάρι ορυκτό Βαλτικής (φωτιάς), με ασημένιο τελείωμα σταυρό (8 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 9x12 mm
Τιμή : €180
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGKBF2 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από κεχριμπάρι ορυκτό Βαλτικής (φωτιάς) (8 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 10x13 mm
Τιμή : €300
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGKLA1 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από κεχριμπάρι ορυκτό Λατινικής Αμερικής με τελειώματα από ασήμι 925 (6 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 16-20 mm
Τιμή : €390
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGSUD1 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από Sudurus με επάργυρα τελειώματα (6 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 16-18 mm
Τιμή : €160
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGSUD3 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από Sudurus με επάργυρα τελειώματα (6 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 15-17 mm
Τιμή : €160
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGEFA1 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από Faturan εποχής με επάργυρα τελειώματα (6 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 19-17 mm
Τιμή : €170
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGEFA2 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από Faturan εποχής με επάργυρα τελειώματα (4 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 19-22 mm
Τιμή : €150
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGEFA4 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από Faturan εποχής με επάργυρα τελειώματα (6 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 15-17 mm
Τιμή : €130
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGEFA5 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από Faturan εποχής με επάργυρα τελειώματα (6 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 15-18 mm
Τιμή : €120
Status :Διατίθεται

Κωδικός : MPGEFA6 

Περιγραφή : Μπεγλέρι από Faturan εποχής με επάργυρα τελειώματα (6 χάντρες)
Διάμετρος χάντρας : 16-17 mm
Τιμή : €160
Status :Διατίθεται