Κωδικός:AIA4 : Κόκκινος ίασπης ακανόνιστου σχήματος