Κωδικός:TSOA26 : Κομπολογάκι κινητού Σκαραβαίος από Ημιπολίτιμο λίθο (Αφρικανικός Σοδαλίτης)