Κωδικός:TABG13 : Κομπολογάκι κινητού από Ημιπολίτιμο λίθο (Αβεντουρίνη πράσινη)