Κωδικός:XAW3 : Χαολίτης (Λευκός) - Στρογγυλή χάντρα