Κωδικός:SOA1 : Αφρικανικός Σοδαλίτης - Οβάλ χάντρα