Κωδικός:PKBF1 : Ορυκτό κεχριμπάρι Βαλτικής (Φωτιάς) - 33 χάντρες