Κωδικός:AXR3 : Κόκκινος αχάτης - 27 χάντρες - Στρογγυλό