Κωδικός:KOB7 : Κεχριμπάρι ορυκτό Βαλτικής. 23 χάντρες