Κωδικός:KBF11 : Ορυκτό κεχριμπάρι Βαλτικής (Φωτιάς). 23 χάντρες.