Κωδικός:KBB7 : Ορυκτό κεχριμπάρι Βαλτικής (Βασιλικό) 25 χάντρες.