Κωδικός:KOB6 : Ορυκτό κεχριμπάρι Βαλτικής. 21 χάντρες.