Κωδικός:KOB5 : Ορυκτό κεχριμπάρι Βαλτικής (μελί). 25 χάντρες. Παρέμβαση ανθρώπου μόνο για το σχήμα.