Κωδικός:KOB3 : Ορυκτό κεχριμπάρι Βαλτικής. 23 χάντρες.