Κωδικός:KOB2 : Ορυκτό κεχριμπάρι Βαλτικής (κονιάκ). 21 χάντρες.