Κωδικός:KOB1 : Ορυκτό κεχριμπάρι Βαλτικής. 23 χάντρες.