Κωδικός:KOB1 : Ορυκτό κεχριμπάρι Βαλτικής. 27 χάντρες.