Κωδικός:KBF6 : Ορυκτό κεχριμπάρι Βαλτικής (Φωτιάς). 33 χάντρες.