Κωδικός:KBF2 : Ορυκτό κεχριμπάρι Βαλτικής (Φωτιάς). 28 χάντρες.