Κωδικός:KBB1 : Ορυκτό κεχριμπάρι Βαλτικής (Βασιλικό) 23 χάντρες.