Κωδικός:AMO : Μπεγλέρι από ημιπολίτιμο λίθο (Ακανόνιστο σχήμα - Mookiate)