Κωδικός:AMG7 : Μπεγλέρι από ημιπολίτιμο λίθο (Ακανόνιστο σχήμα - Moss Agate)