Κωδικός:TRO39 : Τεχνιτή ρητίνη πορτοκαλί, 17 χάντρες