Κωδικός:TRM28 : Τεχνιτή ρητίνη ανοιχτό πορτοκαλί, 19 χάντρες