Κωδικός:TRO19 : Τεχνιτή ρητίνη πορτοκαλί, 17 χάντρες